jueves, 28 de octubre de 2010

ESCACS PELS NOSTRES NENS

Des del nostre blog volem agraïr al senyor Ginés Aledo i al Club Escacs Tarragona la donació a la nostra escola de 4 jocs d'escacs i de 7 taulers per jugar a escacs.

CONSELL ESCOLAR

El passat dia 25 d'Octubre es va celebrar el Consell Escolar.
Us adjuntem el resum que ens ha fet el Sr. Antonio M. Garcia Español, representant de l'AMPA en el Consell Escolar.
1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de l'última reunió. La secretària del Consell llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat. La Presidenta dona les següents informacions:
-El dia de lliure disposició previst pel 24 de setembre passa al 7 de gener.
-Ha estat nomenat nou inspector el dia 18 d'octubre el Sr.Valero Camps en substitució de la Sra. Codines.
-S'ha concedit a l'Escola el pla de llengües estrangeres (PELE).
2. Lectura Memòria anual curs anterior. Presentada per la Cap d'Estudis, s'aprova per unanimitat.
3. Lectura i aprovació del Pla Anual del Centre. Presentat per la Presidenta, s'aprova per unanimitat.
4. Aprovació sortides 2010-2011. Es proposen les següents sortides, incloses al Pla Anual del Centre:
Primer trimestre

Educació infantil
El viatge del cargol. La Caixa: 9,30 h. P3, 4 de novembre. P4, 5 de novembre.
Hansel i Gretel. Teatre Metropol: 9,30 h. P3, P4 i P5, 22 de novembre.
Educació primària
Hansel i Gretel. Centre Cívic de Torreforta: 11 h. 1er i 2n, 24 de novembre.

Segon trimestre

Educació infantil
Skribo. La Caixa: 9,30 h. P5, 4 de febrer.
Ploramiques. Teatre Metropol: 9,30 h. P3, P4 i P5, 14 de febrer.
Educació primària
Little red. Teatre Metropol: 9,30 h. 1er i 2n, 14 de març.

Tercer trimestre

Educació infantil
Formes i colors. Museu d'Art Modern de Tarragona: 10h. P5, 11 de maig. P4, 12 de maig. P3, 20 de maig.
Educació primària
El Tapis de Tarragona. Museu d'Art Modern de Tarragona. 1er , 10 de maig. 2n, 26 d'abril.
Minitàrraco. El Catllar. 1er i 2n, 10 de juny de 2011. la sortida és de mig dia.

Viatgers.Caixa Tarragona (Lego. Activitat a l'Escola). 20 i 21 de desembre.
Gota, gotam. Només nens de 2n. ( Activitat a l'Escola). 24 de maig.
S'aprova per unanimitat.

5.Aprovació normes funcionament de Centre.
S'aprova l'esborrany per unanimitat, amb el compromís dels assistents de llegir-lo detingudament, i fer, si s'escau, les observacions pertinents a la Direcció del Centre.
6.Altres informacions.
El Consell Comarcal ha concedit un ajut de 250 € per material de menjador.
7. Precs i preguntes.
No n'hi ha.